• Camp Shalom & Yeladim
  Boynton Beach

  Mandel JCC, 8500 Jog Rd.
  Boynton Beach


  Wendy Stahl, Camp Shalom Director

  561-736-4753
  WendyS@JCConline.com

  Amy Nelson, Camp Shalom Yeladim Director
  561-259-3005
  AmyN@JCConline.com